WSFZ Home Page

Krāsojamās grāmatas bērniem
Colouring Books for Children


Lejupnovadīšas lapa | Downloads page

Lejupnovadot failes Jūs piekrītiet sekojošajiem materiālu lietošanas noteikumiem:
Visiem šajā web-instalācijā atronošiem teksta un vizuāliem materiāliem autortiesības (International Copyright) pieder darbu autoram : māksliniekam Imantam T. Bitem. Nav atļauts, bez mākslinieka rakstiskas piekrišanas, izmantot šos materiālus publicēšanai, pilnīgi, vai daļēji, jebkādiem komerciāliem nolūkiem (ieskaitot sludinājumos). Bezlicenses darbu pavairošana ir atļauta ar noteikumu, ka pavairotie darbi tiek izmantoti tikai ģimeņu, bērnudārzu, skolu un citu bezpeļņas izglītības iestāžu un pasākumu iekšējām nodarbībām.
Failes ir Adobe Acrobat formatā, optimizētas iespiešanai uz A4 lieluma papīra.

On downloading files You are agreeing to the following usage conditions:
The International Copyright on all of the text and pictorial materials on this website belongs to the author: artist Imants T. Bite. It is not permitted, without the written agreement of the artist, to use any of the materials, wholly or partially, for any commercial purpose (including advertisements) whatsoever. License-free reproduction is permitted only where reproduced materials are used within the family circle or in nurseries, schools and other non-profit educational organisations or establishments.
The files are in Adobe Acrobat format, optimised for printing on A4 size paper.

 Klikšķini ikonas lai novadītu faili
Click icons to download files

 
but_ude.gif (1956 bytes) [lv_udeni.pdf] ca. 2.3Mb The Waterways of Latvia
but_zve.gif (1863 bytes) [lv_zveri.pdf] ca. 1.3Mb The Animals of Latvia
but_put.gif (1971 bytes) [lv_putni.pdf] ca. 1.8Mb The Birds of Latvia
but_sen.gif (2051 bytes) [lv_senes.pdf] ca. 0.9Mb The Fungi and Berries of Latvia
but_koki.gif (1880 bytes) [lv_koki.pdf] ca. 1.4Mb The Trees of Latvia
but_lauk.gif (2005 bytes) [lv_lauki.pdf] ca. 2.7Mb Homesteading in Latvia
but_ugun.gif (1913 bytes) [lv_ugunis.pdf] ca. 1.5Mb The Fires of Latvia

 Dizains un implementācija megabyte_data. Vizuālie un teksta materiāli © Imants T. Bite 1998
Komentārus un jautājumus par šo web-instalāciju un tās saturu lūdzu sūtīt uz megabyte_data@compuserve.com