Materiālu lietošanas noteikumi

Visiem šajā web-instalācijā atronošiem teksta un vizuāliem materiāliem autortiesības (International Copyright) pieder darbu autoram : māksliniekam Imantam T. Bitem.

Nav atļauts, bez mākslinieka rakstiskas piekrišanas, izmantot šos materiālus publicēšanai, pilnīgi, vai daļēji, jebkādiem komerciāliem nolūkiem (ieskaitot sludinājumos).

Bezlicenses darbu pavairošana ir atļauta ar noteikumu, ka pavairotie darbi tiek izmantoti tikai ģimeņu, bērnudārzu, skolu un citu bezpeļņas izglītības iestāžu un pasākumu iekšējām nodarbībām.

 

WSFZ Home PageDizains un implementācija megabyte_data. Vizuālie un teksta materiāli © Imants T. Bite 1998
Komentārus un jautājumus par šo web-instalāciju un tās saturu lūdzu sūtīt uz megabyte_data@compuserve.com